Tag Archives: stiuk wenecki cena za metr

Charakterystyka energetyczna budynku

Od 1 stycznia 2009 r obowiązuje w Polsce potocznie nazywany certyfikat energetyczny budynku. Wprowadzony został jako wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej, a dotyczy jakości energetycznej budynków. Celem świadectwa energetycznego jest poprawienie efektywności energetycznej budynku biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne budynku. Charakterystyka energetyczna określa wartość rocznego, zapotrzebowania na energię i sporządzane jest dla każdego, konkretnego budynku osobno. Takie świadectwo ważne jest 10 lat. Praktycznie każdy budynek oddawany do użytkowania, lub który chcemy nabyć czy sprzedać musi mieć wystawiony certyfikat energetyczny. Dodatkowo, dla budynków użyteczności powyżej 1000 m kwadratowych , takie świadectwo energetyczne winno być umieszczone przy głównym wejściu. Jeżeli wskutek modernizacji budynku zmieniła się jego charakterystyka cieplna, na przykład wymieniono stare, drewniane okna na okna energooszczędne również musi mieć wystawiony certyfikat energetyczny. Świadectwo energetyczne może wystawić osoba, która ma pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnym. Ponadto nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi . Osoba taka odbyła szkolenie i zdała pozytywnie egzamin państwowy lub posiada uprawniania budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej. Roman MęczywórHej, jestem Roman i bardzo interesuje mnie temat nieruchomości. Stąd też powstała moja decyzja aby sięgnąć w głąb mojego serca i stworzyć tego bloga. Bardzo dziękuję Wam za to, iż jesteście i doceniacie moją pracę. Pozdrawiam z całego